Utveckling och nytänkande

Potatis är som vin. Ju bättre odlingsmiljö desto godare smak på råvaran. Hög kvalitet på sättpotatisen i kombination med jordmån, vattning och skötsel under odlingsperioden är hemligheten bakom en god potatis.  När potatisen tagits upp kommer den till Långås där vi tar hand om den på bästa sätt. 2015 byggdes ett nytt modernt kyl-temperatur styrt lager för att potatisen ska få bästa tänkbara förutsättningar vid lagring. Långås lagrar inte bara potatis, vi tvättar och sorterar den innan den förpackas och kommer ut till kund. Sammanlagt hanterar vårt företaget 13,500 ton potatis om året och den största kunden är Lidl. Med sina 180 butiker i Sverige står de för en betydande andel varor som produceras/packas i Långås anläggning.

Modern förädling

Vårt moderna skaleri ger oss möjlighet att förädla råvaran till pannfärdiga produkter. Där skalas skivas, klyftas, strimlas, tärnas och rivs potatisen innan den kommer ut till restauranger och storkök.

Ständig utveckling

Vi på Långås arbetar för att förbättra våra produkter och ta fram nya potatissorter. Vi tror på att potatisen alltid kommer att vara en del av rätten på din tallrik, en tradition som inte går ur tiden. Den har stor variationsmöjlighet och variation i smak som ingen annan basvara har. Dessutom går potatis att äta som huvudföda.

Läs mer om våra produkter